A: Số 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

E: pcc@bachmai.edu.vn

P: 0243.869.3731 (Máy lẻ 6821)

Các dấu hiệu chất độc

Các biện pháp sơ cứu tại chỗ

- Các xét nghiệm làm thường quy tại Phòng Xét nghiệm độc chất - Trung tâm Chống độc:

Phòng tránh ngộ độc

  Chất độc là các chất có thể gây các tác dụng có hại cho sức khoẻ của bạn.

Các nguyên nhân gây ra ngộ độc thường vô cùng phong phú và đa dạng. Phụ thuộc vào từng lứa tuổi, tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe và đặc biệt là hòan cảnh xã hội của người bệnh. Tuy nhiên về căn bản nguyên nhân khác nhau giữa đối tượng là trẻ em và người trưởng thành:

https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/