A: Số 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

E: pcc@bachmai.edu.vn

P: 0243.869.3731 (Máy lẻ 6821)

Lịch sử

Lịch sử

Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 38693731       Số máy lẻ: 6821

Fax: 04 8686 774

Tiền thân: 

- Tổ Hồi sức Chống độc: GS. Vũ Văn Đính thành lập năm 1994, thuộc khoa Hồi sức cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai.

- Khoa Chống độc: Bộ trưởng Bộ Y Tế ký quyết định thành lập khoa ngày 15/12/1998, quyết định triển khai do Giám đốc bệnh viện ký ngày 20/04/1999.

- Trung tâm Chống độc (hiện nay): Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định thành lập ngày 17/09/2003.

Tiền thân: Tổ Hồi sức Chống độc do GS. Vũ Văn Đính thành lập năm 1994, thuộc khoa Hồi sức cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai.

Quyết định thành lập Khoa Chống độc do Bộ trưởng Bộ Y Tế ký ngày 15/12/1998, quyết định triển khai do Giám đốc bệnh viện ký ngày 20/04/1999.

Quyết định thành lập Trung tâm Chống độc do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 17/09/2003.

https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/