A: Số 78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội

E: pcc@bachmai.edu.vn

P: 0243.869.3731 (Máy lẻ 6821)

Bạch Mai, 05/11/2018

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Chống Độc

Hội nghị quốc tế chuyên ngành chống độc 2018

 • Giới thiệu Hội nghị quốc tế chuyên ngành chống độc 2018

 • Nội dung sự kiện

 • Nguyễn Trung Nguyên

 • Họ và tên(*)
  Quý vị là(*)
  Bệnh viện / Đơn vị(*)
  Khoa/ Phòng
  Địa chỉ liên hệ
  Số điện thoại(*)
  Email(*)
  Thông tin góp ý
  *Vui lòng nhập thông tin chính xác để góp phần tổ chức được tốt đẹp hơn
https://jex.com.vn/tin-tuc/cot-song.html https://qik.com.vn/