Xét nghiệm Paraquat

Ngày đăng 07/07/2016

 XÉT NGHIỆM PARAQUAT TRONG NƯỚC TIỂU

Ø    Chuẩn bị 2 cốc thuỷ tinh.

- Cốc 1: Lấy khoảng 10 ml paraquat chuẩn.

- Cốc 2: Lấy khoảng 10 ml nước tiểu.

Ø    Cho 1ml NH3 25% vào mỗi cốc.

Ø    Cho 1/3 thìa sữa chua Natridithionit vào mỗi cốc, khuấy đều.

Ø    Đọc kết quả.

-      Xuất hiện màu xanh lam ở cốc 1 ® Thuốc thử tốt (đọc kết quả cốc 2)

-      Không xuất hiện màu xanh lam ở cốc 1 ® Thuốc thử hỏng (không đọc kết quả)

-      Xuất hiện màu xanh lam ở cốc 2 ® Paraquat dương tính.

-      Không thay đổi màu ở cốc 2 ® Paraquat âm tính.


Tin khác