Tổ chức

Ngày đăng 11/07/2016

 

 

 

TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

POISON CONTROL CENTER, BACH MAI HOSPITAL

 

ĐỊA CHỈ:

-         Bệnh viện Bạch Mai, 78 - Giải Phóng – Hà Nội.

-         ĐT: 04 – 38693731, máy lẻ: 6821/6822/6823, 04-38697501

-         Fax: 04 – 38686774

-         Website: www.chongdoc.org.vn  và   www.pcc.org.vn

 

LÃNH ĐẠO:

Lãnh đạo tiền nhiệm:

                        

           GS.TS. Nguyễn Thị Dụ               PGS.TS. Phạm Duệ                        TS. Nguyễn Kim Sơn

            Giám đốc trung tâm                  Giám đốc trung tâm                         Giám đốc trung tâm

 

 

PGS.TS. Bế Hồng Thu

Phó giám đốc trung tâm

 

Lãnh đạo hiện nay:

 

                                                              

                                 ThS. Nguyễn Trung Nguyên                             TS. Hà Trần Hưng

                                       Phụ trách Trung tâm                               Phó Giám đốc Trung tâm

  

Các đơn vị và cán bộ:

-         Nhân lực (bao gồm lãnh đạo): 9 bác sỹ (1 PGS, 3 TS, 2 BSCK II, 4 Ths, 1 BSĐK), 2 cử nhân hóa học, 1 kỹ sư, 27 y tá (2 ĐH, 2 CN và 23 YTTC), 2 hộ lý, 1 tạp vụ.

-         Các đơn vị: gồm 4 đơn vị (1) Khoa điều trị (35 giường bệnh: các tổ cấp cứu, hồi sức và điều trị nội khoa), (2) Đơn vị xét nghiệm độc chất, (3) Phòng thông tin chống độc và (4) Phòng hành chính tổng hợp.


 

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ:

 

               Tập thể Trung tâm chống độc năm 2010

 

GS. Vũ Văn Đính cùng các bác sỹ đi buồng

Tập thể Trung tâm Chống độc năm 2015

Nam cán bộ nhân viên Trung tâm Chống độc năm 2015

 

 

§        Khoa Chống độc, bệnh viện Bạch Mai: thành lập theo Quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Y Tế ký ngày 15/12/1998. Quyết định triển khai do Giám đốc bệnh viện ký ngày 20/04/1999.

-         Khoa gồm 10 giường bệnh, 23 nhân viên.  Đến năm 2000 quyết định tăng lên 20 giường bệnh

-         Trưởng khoa: TS. Nguyễn thị Dụ

-         Phó trưởng khoa: Bs Phạm Duệ

-         Phó trưởng khoa: BS. Nguyễn Kim Sơn

§        Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai: Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định thành lập ngày 17/09/2003. Trung tâm gồm

-         20 giường, 3 Đơn vị: Lâm sàng, Xét nghiệm và Thông tin

-         GĐ: PGS.TS Nguyễn Thị Dụ.   2 PGĐ: BS. Phạm Duệ và BS. Nguyễn Kim Sơn.

§        Ngày nay, Trung tâm chống độc gồm:

-         Nhân lực: 42 người

-         Các đơn vị: (1) Khoa điều trị, (2) Đơn vị xét nghiệm độc chất, (3) Phòng thông tin chống độc và (4) Phòng hành chính tổng hợp.

 

 Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch mai


Tin khác